Lấy thông tin hóa đơn

 /api/CashRegister/{id}

Mô tả: api này dùng để lấy thông tin hóa đơn trên hệ thống eHoaDon Online

Method
: HTTPGET

URL: https://[TaxNumber].ehoadon.net/api/CashRegister/GetEInvoiceById/{id}

Auth type:  Bearer Token (mã token đã tạo từ bước "Tạo token")

Content-Type: application/json

Para:

{id}: là id của hóa đơn
 
Responses:

{
 "data": {
  "Guid": null,
  "AdjustId": "63059913695d86d3b38af34d",
  "ReplaceById": null,
  "Serial": "2C22TYN",
  "SerialId": "1588598174046",
  "SerialCodeTT32": null,
  "InvoiceCodeTCT": null,
  "ArisingDate": "2022-08-24T07:00:00+07:00",
  "VATRate": -1,
  "InvoiceType": 4,
  "PaymentMethod": 3,
  "InvoiceNumber": "00000000",
  "CurrencyType": 0,
  "ExchangeRate": 0,
  "AttachFileIds": null,
  "EInvoiceItems": [
   {
    "PosNumber": 1,
    "ProductNumber": null,
    "ProductId": "",
    "ProductName": "Thông tin hàng hóa này được chỉnh sửa. Mấy thông tin Đơn vị tính, số lượng, đơn giá, Tiền trước thuế,... Tổng tiền, Tổng thanh toán....là không có chỉnh và giá trị RỔNG (chứ không phải là giá trị cũ nhé anh em)",
    "Unit": "",
    "Quantity": null,
    "Price": 0,
    "VatRate": 0,
    "VatRateDisplay": null,
    "Free": false,
    "Discount": false,
    "CurrencyType": 0,
    "AddAmount": 0,
    "Amount": 0,
    "VatAmount": 0,
    "DiscountRate": null,
    "DiscountAmount": null,
    "TotalAmount": 0,
    "DisplayOrder": 1
   }
  ],
  "Seller": {
   "Name": "CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN & THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG",
   "Email": "info@hlshipping.com",
   "PhoneNumbers": "(84-8) 3 995 6117 - 2217 1588",
   "FaxNumber": "(84-8) 3 995 6118 - 3995 4943",
   "TaxNumber": " 0304238283",
   "Address": "Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, Số 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh",
   "Website": "https://hlshipping.com",
   "Banks": [
    {
     "Name": "Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) ",
     "OwnerName": null,
     "BranchName": "- Chi nhánh Nguyễn kiệm",
     "AccountNumber": "191355534197016",
     "BankingInfo": "191355534197016 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB)  - Chi nhánh Nguyễn kiệm",
     "Id": "630e2a0bc16fa71542d318cf",
     "EmployerId": null
    }
   ]
  },
  "Buyer": {
   "InvoiceCustomerId": "5ee6c79e1f9f4f1cb844c61d",
   "CustomerNumber": "",
   "TaxNumber": "0313919560",
   "CompanyName": "Công Ty TNHH Thiết Kế Và Quảng Cáo Vi Tân",
   "FullName": "",
   "Address": "396C Cách Mạng Tháng Tám - Phường 11 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh",
   "PhoneNumber": null,
   "FaxNumber": null,
   "Email": "simon@linktek.vn"
  },
  "InvoiceCustomerId": "5ee6c79e1f9f4f1cb844c61d",
  "Note": null,
  "StatusDisplay": "Hóa đơn mới khởi tạo (ĐC)",
  "Status": 1,
  "CheckDiscountDescription": "",
  "Id": "63059a39695d86d3b38d37ea"
 },
 "message": null,
 "status": "success",
 "code": 200
}

Thông tin dữ liệu:

 1. Data: Thông tin hóa đơn
 2. Status: Trạng thái hóa đơn
 3. PaymentMethod: Phương Thức thanh toán
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc