Khóa bảo mật cho Hệ Thống

Các bài viết về Khóa bảo mật dành cho hệ thống: Máy chủ ký số (Sign server) và HSM (Hardware security module), và các giải pháp liên quan.

Máy chủ ký số (Sign server): Server này đơn giản như một máy tính thông thường nhưng được triển khai module phần mềm Chữ ký số dành cho máy chủ. Khi đó các máy trạm kết nối với máy chủ này để ký số các tài liệu hay ký số trên nền tảng web.

Máy chủ này cần kết nối internet để chứng thực với hệ thống của nhà cung cấp CA (Certificate Authentication); thông thường thì tốc độ ký: khoảng hơn 256 lần/giây trở lên( tùy tốc độ máy chủ).

HSM (Hardware security module): Là thiết bị phần cứng có thể sinh cặp khóa (khóa bí mật và khóa công khai) và bảo vệ khóa bí  mật đó, được giao cho khách hàng để thực hiện ký số. 

HSM có khả năng thực hiện hàng nghìn giao dịch (transaction)/giây; hỗ trợ khả năng load balancing. Thiết bị phù hợp này với các tổ chức, doanh nghiệp cần ký nhiều và nhanh (có thể ký tự động) - xem thông tin bài viết chi tiết về HSM

Đối tượng sử dụng: Là các cơ quan, doanh nghiệp lớn, cần ký số nhiều hoặc ký lên phần mềm...hoặc các cơ quan nhà nước như: Tổng cục thuế, tổng cục thống kê, ngân hàng, kho bạc, công ty chứng khoán...

keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc