Status - Trạng thái hóa đơn

Giá trị Mô tả
1 Hóa đơn mới khởi tạo
2 Đã phát hành
3 Hóa đơn sai sót bị điều chỉnh
4 Hóa đơn sai sót bị thay thế
5 Hóa đơn bị hủy
6 Hóa đơn chừa
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc