Publish Invoice - Thông tin phát hành hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
Pattern string  
Serial string  
InvoiceIds string[] Danh sách id của hóa đơn, tối đa 50 hóa đơn
SerialCert string  
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc