Download E-Invoice - Thông tin download hóa đơn

Tên Kiểu dữ liệu Ghi chú
FileName string Tên file download của hóa đơn
FileContent byte[] Nội dung file hóa đơn
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc