Payment Method: Phương thức thanh toán

Giá trị Mô tả
1 Thanh toán tiền mặt
2 Thanh toán chuyển khoản
3 Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản
4 Thanh toán thẻ tín dụng
5 Thanh toán bù trừ
6 T/M
7 C/K
8 TM/CK
9 TT/D
9 Bù trừ
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc