Discount Type - Loại chiết khấu

Tên Giá trị Mô tả
NotDicount 0 Không áp dụng chiết khấu theo mặt hàng
DiscountPerProduct 1 Áp dụng chiết khấu theo mặt hàng
keyboard_arrow_up back to top tuneBộ lọc